thefoodworld.com
Back To Home
     Register your company      Advertisement      Links      Contact us
 
 BASAK TUKETIM VE GIDA MADDELERI SAN VE PAZ AS
Konya Yolu 2.KM 42550 Aksehir-Konya, Turkey
PRODUCTS & SERVICES
- Cacao Powder - Coffee - Dessert Sauces - Nuts - Spices - Herbs - Powdered Soups - Rice Products - Vanillin Sugar - Baking Powder - Pulses - Starches -
DESCRIPTION

 

1969 - Ba?ak G?da is a company established in 1969 at Ak?ehir as a personal company. Rice Flour is the initial product which is awarded with ''TSE'' Standart of Quality for the first time.
 
1988 - Ba?ak G?da reorganized to be as a joint venture company in 1988 .
 
1969-1997 - The following production lines has been started for production; Sugar powder, starches, baking powder, vanillin sugar, cocoa and hot drink powder with salep, During these years 5 main depots, located in Aksehir, Istanbul, Izmir, Adana and Ankara are formed to orient local distribution network reaching all the country.
 
1997- A new modern, European standart building was constructed for production. Same year BA?AK G?da, exhibited his products at Anuga Food Fair in Köln as an initial step to be a global actor of the sector.
 
1998 - New products like whipped topping and pudding are launched..
 
Apart from the local market, another company named Ba?ak GmbH was established at Köln - Germany for export activities. Other than the over mentioned local products, new products have been introduced for the export markets. These products include all kinds of spices, pulses and dried nuts. From that time on, there has been a fast growing export activity reaching all European countries like England, Germany, France, Belgium, Austria, Holland, etc.
 
2000-New production lines are started for production; jellies, special Turkish desserts like rice pudding, almond pudding.. etc.
 
2001-Facing many crisis at our country, Ba?ak G?da has never stopped his objectives and investments. Ba?ak G?da during 2000-2001 crisis has proven how to act as a real strong company, never stopping his service and activities. During this crisis environment while many companies stoping their productions, Ba?ak G?da has launched cake-mixes as new products, according to the demands from supermarket chains like Carrefour-Sa, Tansa?...
 
2002- Ice cream, hot chocolate products are launched.
 
2003-Soups, spice mixes and coffee products are launched.
 
2004- ISO 9001 Certification is granted to Ba?ak G?da A.?. at the first inspection, due to be managed for years according to quality systems at whole stages of the business, beginning from the point of obtaining raw materials, ending to the customers' satisfaction.
 
At the same year, BA?AK brand products began to reach USA and Japanese customers.
 
Catering product department is formed to reach the professional customers like hotels, restaurants...
 
Ba?ak special Turkish Desserts has taken place at ''Turkish Products' Month'' named activities organized by El Corte Ingles Supermarket Chains which is one of the biggest Spanish retail market.
 
2005-Production of big sizes of all our products are started for catering industry.
At the same year spice products are introduced for the local market.
 
2006-Corn flour and mashed potato products are started for production
 
2007- Instant pudding with chocolate and banana flavours are introduced to the market.
 
2008-Revani,Profiterol and tiramisu products are launched.
 
Ba?ak G?da A.?. from 1969 up to day, has been developing step by step, as it will be tomorrow never loosing his customer oriented perspective.
 
------------------------------------------
 
1969 - Tamam? yerli sermaye ile Ak?ehir'de kurulan Ba?ak G?da, ilk ürünü olan pirinç unu üretimine ba?lad?. Ba?ak Pirinç Unu Türkiye'nin ilk TSE belgeli pirinç unudur.
 
1988 -?ah?s ?irketi konumundaki Ba?ak G?da, Anonim ?irket oldu.
 
1969-1997 Ba?ak Pirinç Unu imalat?n?n ard?ndan, s?ras?yla pudra ?ekeri, m?s?r-bu?day-patates ni?astalar?, ?ekerli vanilin, hamur kabartma tozu, sütlü salep ve toz kakao üretimine geçti. Ayr?ca da??t?m kanal? yat?r?mlar?n? da artt?ran Ba?ak G?da, merkez Ak?ehir olmak üzere Adana, ?stanbul, ?zmir ve Ankara'da kendi lojistik depolar?n? açarak, bu depolardan tüm Türkiye'ye hizmet verebilecek sistemini kurdu.
 
1997- Yeni fabrikaya geçen ve Avrupa standartlar?ndaki üretimine burada devam eden BA?AK G?da, yine ayn? y?l Dünyan?n en büyük g?da fuarlar?ndan Anuga G?da Fuar?'na kat?larak ilk kez Avrupa pazar?na aç?ld?.
 
1998- Puding, krem ?anti ve galeta unu üretimine ba?lad?. Mevcut organizasyonlar?na Almanya'da kurdu?u ?irketi de ekledi. Almanya ile ba?layan ihracat?, ba?ta ?ngiltere, Fransa, Belçika, Avusturya, Hollanda olmak üzere tüm Avrupa'ya devam etmektedir.
 
2000-Jöle, klasik Türk tatl?lar? serisi olan sütlaç, ke?kül, sak?zl? muhallebi, a?ure, kazandibi, supangle, krem Karamel, çikolatal? sos, hindistan cevizi rendeli puding, krem ?anti çe?itleri üretimine ba?lad?.
 
2001-Dönem dönem nice krizler atlatan Türkiye'miz ekonomisinde krizden etkilenmeden hedeflerine ve yat?r?mlar?na devam eden Ba?ak G?da 2000-2001 krizlerinde de ulusal zincirlerden- köy bakkal?na kadar ula?t??? hiç bir kurulu?u hizmetsiz b?rakmayarak gerçek büyük marka olman?n çok daha farkl? özellikleri de bünyesinde bar?nd?rmas? gerekti?ini bir kez daha gösterdi. Ve bu kriz döneminde bile yat?r?mlar?n? kesmeyerek Kek Kar???m? üretimine ba?lad?.
 
2002- Dondurma, s?cak çikolata ve tek içimlik salep üretimine ba?lad?.
 
2003-Çorba, harç (sebzeli-baharatl? kar???m) ve kahve üretimine ba?lad?.
 
2004- ISO 9001 Belgesi'ni ilk denetimde alabilme ba?ar?s?n? gösterdi. Yine ayn? y?l yurt d???nda yeni pazarlara giren Ba?ak G?da Amerika'ya da ürünlerini satmaya ba?lad?. Catering departman?n? kurarak Catering ürünlerde de hizmet vermeye ba?lad?. Ayr?ca ?spanya'n?n en büyük marketler zinciri El-Corte'nin ?spanya Büyükelçili?imizin de deste?i ile düzenledi?i Türk günlerine Sütlaç, Ke?kül, Sak?zl? Muhallebi, Türk Kahvesi gibi ürünlerle kat?ld?.
 
2005- Cattering sektörüne yönelik olarak mevcut bütün ürünlerin Cattering
boyutunda üretimi ba?lad?.
Ayn? y?lda baharat gruplar?n?n yurtiçi sat??? ba?lad?.
 
2006-M?s?r unu ve patates püresi üretimi ba?lad?.
 
2007- ÇABUK PUD?NG üretimine kakaolu ve muzlu çe?itleriyle ba?lad?.
Puding grubuna Ç?KOLATALI çe?idi eklendi.
 
2008- Revani,Profiterol ve Tiramisu üretimine ba?lad?.
 
Ba?ak G?da A.?. 1969'dan günümüze kendini her dönem geli?tirerek, firma çizgisini kaybetmeden yoluna devam etmektedir. Her bir ürünü ambalaj özelliklerinden, hammadesine kadar çok uzun ve titiz ara?t?rma sonucu tüketiciye ula?t?rd?; bundan sonra da ayn? hassasiyetle yoluna devam edecek.
Tel:+ 0090-332-8127500 Fax: 0090-332-8131388
 © Copyrights 2005-2015 The Food World. Alle Rechte vorbehalten - Impressum - AGB