thefoodworld.com
Back To Home
     Register your company      Advertisement      Links      Contact us
 
 CYKORIA SA
15 Wierzchoslawice 88-141 Wierzchoslawice, Poland
PRODUCTS & SERVICES
- Food Additives - Dried Vegetables - Spices - Seasonings -
DESCRIPTION

 

CYKORIA S.A. jest producentem koncentratów spożywczych, suszów warzyw i owoców, przypraw i mieszanek przyprawowych oraz suszu cykorii korzeniowej.
Firmę założono w 1880 roku w Wierzchosławicach, w samym sercu Kujaw. Po wielu zmianach w organizacji i profilu działalności, w toku przekształceń prywatyzacyjnych w 1994 r., została utworzona spółka akcyjna o charakterze pracowniczym Zakłady Przetwórstwa Cykorii S.A., działająca wyłącznie w oparciu o prywatny kapitał polski.
Firma w swojej działalności łączy ponad 120-letnią tradycję z nowoczesnością i sprawdzoną technologią oraz sprawnym zarządzaniem.
Proponujemy konsumentom wyroby spożywcze pod dewizą
„Kolorowy Świat Smaku”
w bogatej palecie asortymentowej i smakowej, odpowiadającej różnym gustom i potrzebom.
Skupiamy się na osiągnięciu najwyższej jakości produktów, rzetelności i lojalności wobec konsumenta, zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów i wprowadzaniu nowości na rynek. Współpracujemy z jednostkami naukowo-badawczymi i prowadzimy własne badania.
W działalności kierujemy się zasadami:
•           dobro Konsumenta jest dobrem najwyższym,
•           wysoka jakość produktu jest priorytetem Firmy,
•           największym kapitałem Firmy są jej pracownicy
Przestrzeganie powyższych zasad i kontynuowanie tradycji powoduje zaufanie i uznanie konsumentów, dobrą reputację firmy oraz osiągnięcie strategicznego celu w postaci znaczącej pozycji Firmy na rynku krajowym i zagranicznym.
Nazwa marki firmowej CYKORIA pochodzi od polskiej nazwy rośliny cykorii korzeniowej. Jest to bylina o stożkowatym korzeniu który ma zapach korzenny i gorzki smak. Walory lecznicze tej rośliny wykorzystywano już w starożytnym Egipcie. W XVII wieku korzeń cykorii używano do wytwarzania namiastek kawy.
Produkcję suszu cykorii korzeniowej stanowiącego niezbędny komponent dla przemysłu kawowego, do wytwarzania kaw zbożowych oraz jako dodatku do kaw naturalnych instant Firma podjęła w latach pięćdziesiątych XX wieku. Tradycyjnymi odbiorcami są przedsiębiorcy ze Szwajcarii i krajów Unii Europejskiej. Wysoka jakość produktu spowodowała naturalny efekt w postaci nadaniu Firmie nazwy CYKORIA, co znalazło odzwierciedlenie w brzmieniu logo Firmy; jest to znak towarowy słowno – graficzny ze stylizowaną rośliną cykorii.
Wyroby CYKORII są produkowane zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa produkcji żywności. Aby osiągnąć ten cel w 2004 roku Firma zakończyła wdrażanie międzynarodowego systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności
opartym na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych – HACCP.
Deklarujemy, że wdrożony system jest zgodny z przyjętymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) siedmioma zasadami, a przedsiębiorstwo spełnia wymagania w zakresie produkcji żywności zawarte w Codex Alimentarius.
Nadrzędnym celem naszej działalności jest dostarczanie klientowi wyrobów o najwyższej jakości.
Umiejętne połączenie wieloletniej tradycji i nowoczesnych rozwiązań logistycznych zaowocowało sprawnym i solidnym systemem dystrybucji. Sercem tego systemu jest Dział Sprzedaży i Marketingu skupiający doświadczanych i zaangażowanych ludzi których celem jest osiąganie sukcesu poprzez ciągłe doskonalenie standardów obsługi klientów. Praktyczną realizacją dystrybucji zajmuje się natomiast niezawodna i elastyczna flota transportowa Cykoria S.A. złożona z małych, średnich i dużych samochodów firmowych.
Dbanie o pozytywny wizerunek Firmy, spełnianie oczekiwań klientów i ułatwianie ich komunikacji z Firmą realizuje na terenie kraju doświadczony zespół kilkudziesięciu przedstawicieli handlowych. Mają oni do swej dyspozycji sprawny system logistyczny i marketingowy zdolny do zaspokajania dynamicznie zmieniających się potrzeb klienta. Trud naszych przedstawicieli handlowych wspierany jest licznymi akcjami promocyjnymi. Od dystrybucji materiałów reklamowych, poprzez degustację naszych produktów, aż po różne formy promocji w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej.
Aby spełnić oczekiwania naszych klientów i kreować solidny wizerunek produktów marki Cykoria wprowadziliśmy własne regały ekspozycyjne pozwalające na efektywną prezentację produktów Cykoria S.A. Z uwagi na odmienny charakter każdego miejsca sprzedaży oferujemy regały różnej wielkości i przeznaczenia reklamowego.
Wiedza i doświadczenie, otwartość i lojalność wobec klientów leżą u podstaw profesjonalnej i solidnej dystrybucji towarów marki CYKORIA S.A. na rynku krajowym i zagranicznym. Naszą dewizą jest spełnianie oczekiwań i upodobań konsumentów poprzez nowoczesny marketing i sprawną dystrybucję zapraszając wszystkich do „Kolorowego Świata Smaku” produktów Cykoria S.A.
CYKORIA przy wykorzystaniu posiadanej bazy laboratoryjnej i korzystając z pomocy laboratoriów zewnętrznych prowadzi szczegółową kontrolę całego procesu produkcyjnego.
Poddajemy wnikliwemu sprawdzeniu wszystkie wykorzystywane do produkcji surowce, materiały opakowaniowe i materiały pomocnicze pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi produkcji żywności.
Zastosowane do produkcji najwyższej jakości surowców i pakowanie wyrobów w materiały opakowaniowe o wysokiej barierowości pozwala na wydłużenie terminów przydatności wyrobów i zapewnienie im wysokiej jakości przez cały okres przechowywania.
Produkty CYKORII S.A. są sprzedawane zarówno w kraju jak i za granicą. Firma eksportując najlepsze produkty kreuje tym samym pozytywny wizerunek swojej marki na zagranicznych rynkach. Eksport naszych wyrobów ma duży udział w obrotach Firmy i stanowi znaczącą część całej sprzedaży.
Głównymi odbiorcami produktów CYKORII S.A. są: Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Ukraina, Chorwacja i Słowacja. Firma poszukuje także nowych rynków zbytu, kierując swój eksport do takich krajów jak: Mołdawia, Kazachstan i innych.
Firma jest także uznanym w świecie producentem suszu cykorii korzeniowej – niezbędnego surowca dla przemysłu kawowego.
Od dziesięciu lat CYKORII S.A. notuje bardzo silną pozycję na rynku rosyjskim. Znacząca część eksportu odbywa się właśnie na ten rynek. Podejmowane są działania zmierzające do pozyskania nowych klientów. Sprzyja temu coroczne uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Spożywczych „PRODEXPO” w Moskwie.
Stała współpraca z tak wieloma kontrahentami zagranicznymi jest możliwa tylko dzięki najwyższej jakości wyrobów, ciągłemu doskonaleniu metod produkcji oraz nowoczesnemu zarządzaniu. Stosując taką strategię CYKORIA S.A. stara się wpływać na lepsze postrzeganie Polski na zagranicznych rynkach.
Firma kontynuuje i rozwija tradycyjną prospołeczną i charytatywną działalność. Dumą CYKORII jest założony w latach trzydziestych XX wieku zakładowy odział Ochotniczej Straży Pożarnej wyposażony w ciężki sprzęt uczestniczący w akcjach niesienia pomocy w przypadku pożarów oraz klęsk żywiołowych. Wspiera finansowo publiczne przedsięwzięcia na rzecz miejscowej społeczności związanej z CYKORIĄ od wielu pokoleń, takie jak telefonizacja, organizowanie festynów, spotkania integracyjne, konkursy itp. Zrealizowała budowę i przeprowadziła remont osiedla mieszkaniowego na 150 mieszkań.
Firma wspiera także służbę zdrowia, ufundowała pełne wyposażenie gabinetu okulistycznego Szpitala Miejskiego w Inowrocławiu. Sponsoruje edukację szkolną, sfinansowała zakup pracowni komputerowej, budowę i remont sali gimnastycznej miejscowej szkoły. Ściśle współpracuje z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu organizując praktyki zawodowe młodzieży szkolnej.
Sponsoruje imprezy kulturalne takie jak I Wojewódzki Festiwal Małych Form „ARLEKINADA” oraz III Międzyszkolny Konkurs Biologiczny zorganizowany w 2004r. przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Wspiera finansowo działalność sportową min. Szkolnego Klubu Sportowego „Kasprowicz” w Inowrocławiu oraz LZS „Czarni” w Wierzchosławicach. Chlubą Firmy jest Drużyna Piłkarska CYKORIA S.A.
Organizuje i sponsoruje kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży. Świadczy pomoc finansową i rzeczową dla Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny oraz Domu Opieki Społecznej. Przekazuje paczki żywnościowe i upominki świąteczne dla dzieci i osób niepełnosprawnych.
Firma uczestniczy w sponsorowaniu programów naukowo-badawczych, w 2001 roku na rzecz stacji naukowo-badawczej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzącej badania glacjologiczne i klimatyczne na Spitsbergenie, w 2003 roku na rzecz programu staży zagranicznych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod nazwą „Leonardo da Vinci”. Firma jest współwydawcą polskiego wydania książki „Wally Olins o marce” w 2004 roku, sygnowanego przez Instytut Marki Polskiej.
Poprzez darowizny i współfinansowanie Firma wspiera także wymianę młodzieży polskiej i francuskiej, imprezy kulturalne oraz akcje humanitarne np. na rzecz powodzian. Świadczy także indywidualną pomoc rzeczową i finansową w przypadkach losowych.
Tel: +48 (52) 3552154 Fax: +48 (52) 3558700
 © Copyrights 2005-2015 The Food World. Alle Rechte vorbehalten - Impressum - AGB